دکتر سهراب کرد رستمی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

پایگاه اطلاع رسانی

دکتر سهراب کرد رستمی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان


دکترای ریاضیات کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ایمیل: sohrab@kordrostami.com / تلفن: ۴۲۲۲۹۰۸۰ ۰۱۳

خلاصه رزومه

  سوابق تحصیلی

مدارک تحصیلی

لیسانس ریاضی کاربرد در کامپیوتر در سال ۱۳۷۴ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

فوق‌لیسانس ریاضی کاربردی در سال ۱۳۷۶ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکترای ریاضی کاربردی در سال ۱۳۸۰ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

آزمونهای فرض برای RTS در DEA و تعیین نواحیی که تغییرات برازش رخ می‌دهد.

استاد راهنما: دکتر غلامرضا جهانشاهلو

موضوع پایان نامه دکترا

Application of Efficient Surfaces in Data Envelopment Analysis for Finding Most Productive Scale Size and Estimating Returns to Scale

استاد راهنما: دکتر غلامرضا جهانشاهلو

استاد مشاور: دکتر عزیزا.. معماریانی

  سوابق شغلی و مسئولیتها

عضو هیئت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال ۱۳۷۸ تا اکنون

مدیر گروه ریاضی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال ۱۳۸۰ تا اکنون

رئیس انجمن ریاضی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال ۱۳۸۲ تا اکنون

دبیر اولین همایش ریاضی

بزرگداشت ریاضی دانان گیلان ۱۷-۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۳

دبیر کل اولین کنفرانس ملی ریاضی

کنفرانس ملی ریاضی و کاربردهای آن ۱۶-۱۵ اسفند ۱۳۸۶

مدیر گروه ریاضی محض

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال ۱۳۸۴ تا اکنون

مدیر گروه علوم کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال ۱۳۸۷ تا اکنون

مدیر گروه ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال ۱۳۸۶ تا اکنون

معاون پژوهش و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال ۱۳۸۹ تا اکنون

  سوابق آموزش

مدارک تحصیلی

از سال ۱۳۷۶ در دانشگاه‌های زیر مشغول به تدریس هستم.

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
 • دانشگاه دولتی گیلان (علوم پایه)
 • دانشگاه علمی کاربردی و دانشکده مدیریت دولتی گیلان
 • دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد رشت
 • دانشکده‌های سما رشت
 • دانشکده‌های سما لاهیجان

دوره‌های کاردانی

مبانی کامپیوتر - ساختمان داده‌ها - پایگاه داده‌ها - جبر خطی - ریاضیات عمومی - ریاضی کاربردی - آشنایی با کامپیوتر - ذخیره و بازیابی اطلاعات - برنامه‌ریزی خطی پیشرفته ۱ و ۲ - آشنایی با اینترنت - نرم‌افزارهای ریاضی

دوره‌های کارشناسی

ریاضیات عمومی - جبر خطی- ریاضیات گسسته - نظریه گراف - تحقیق در عملیات ۱ - تحقیق در عملیات ۲ – آنالیز عددی ۱ - آنالیز عددی ۲ - مبانی کامپیوتر - برنامه‌سازی پیشرفته - ساختمان داده‌ها - طراحی الگوریتم‌ها- آشنایی با کامپیوتر - آشنایی با اینترنت - محاسبات عددی - شبیه‌سازی کامپیوتری - نظریه مجموعه‌های فازی - آشنایی با اینترنت- ریاضیات مهندسی

دوره‌های کارشناسی ارشد

جبرخطی پیشرفته - تحقیق در عملیات پیشرفته ۱ - تحقیق در عملیات پیشرفته 2 -بهینه‌سازی - برنامه‌ریزی خطی پیشرفته - آشنایی با کامپیوتر- کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی - جبر خطی پیشرفته

دوره‌های دکترا

جبرخطی پیشرفته - تحقیق در عملیات پیشرفته ۱ - تحقیق در عملیات پیشرفته 2 -بهینه‌سازی - برنامه‌ریزی خطی پیشرفته - آشنایی با کامپیوتر- کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی - جبر خطی پیشرفته

سوابق پژوهشی

  انتشارات

تألیف کتاب جبر خطی کاربردی

به همراه دو همکار دیگر. از انتشارات ناقوس ISBN 964-06-3539-1 ۱۳۸۲

تألیف کتاب جبر خطی با کاربرد maple و matlab

به همراه همکار دیگر. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ISBN 964-95210-8-9

  جزوات درسی

 • جبر خطی، پاییز ۱۳۸۱
 • آنالیز عددی ۱، پاییز ۱۳۸۲
 • آنالیز عددی ۲، زمستان ۱۳۸۳
 • شبیه‌سازی کامپیوتری، تابستان ۱۳۸۴
 • طراحی الگوریتم‌ها، زمستان ۱۳۸۴

  پروژه‌های تحقیقاتی

 • تحلیل حساسیت واحدهای تصمیم کارا با استفاده از رویه‌های کارا - مجری طرح
 • ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با داده‌های نا دقیق- مجری طرح
 • ارائه یک الگو قابل‌قبول از یک هزینه مشترک در بین واحدها با استفاده از – DEA مجری طرح
 • بهبود هزینه کارای در آمد – مجری طرح
 • اندازه کارایی راسل با استفاده از مسئله دوال لاگرانژ– مجری طرح
 • شیوه‌ای جدید جهت اندازه کارایی جزئی و کلی – مجری طرح

مقالات منتشرشده

  مقالات انگلیسی

Reallocation of Resources through Preserving the Stability of Efficient Frontiers in Regions , Journal of Operational Research and its Application Vol.8, NO.4b , 2012 , Scientific research

Production planning: a DEA-based approach, Int J Adv Manuf Technol, 2011(ISI)

An alternative clustering approach: a DEA-based procedure, Optimization, 2011. (ISI)

A distance-based measure of super efficiency in data envelopment analysis: an application to gas companies,2011.(ISI)

Tower of Hanoi Problem with Arbitrary Number of Pegs and Present a Solution, World Applied Sciences Journal, 2010.(ISI).

New Iterative Method for Solving Large Sparse Generalized Eigenvalue Problem , World Applied Sciences Journal, 2011.(ISI).

An Eculidean Distance-based Measure of Efficiency in DEA, Optimization Journal, No 59, 2010.(ISI)

Super efficiency in DEA: an application to gaz, Australian Journal of basic and applied Sciences, No 8, 2010.(ISI)

Production Planning Using Fixed Levels of Inputs: A DEA – based Approach, Int. J. Industrial Mathematics Vol. 2, No. 3 (2010).

Prioritization method for non-exterme efficient unitsin data envelopment analysis, Int. J. Industrial Mathematics Vol. 1, No. 1 (2009).

Common weights determination in data envelopment analysis, Iranian Journal of Optimization (2009).

Super-efficiency in data envelopment analysis: An application to Gas companies ,(2010) .

An Eculidean Distance-based Measure of Efficiency in DEA, Optimization Journal, No 59, 2010.(ISI)

Super efficiency in DEA: an application to gaz, Australian Journal of basic and applied Sciences, No . 8, 2010.(ISI)

Tower of Hanoi ProblemWith Arbitrary Number of Pegs And Present a Solution, World Applied Sciences Journal, 2011, (ISI).

Multi-period efficiency analysis in data envelopment analysis, Int. J. Mathematics in Operational Research, No 2, ( Scientific research, Inder science, SCOPUS)

Context-dependent DEA and Weighted-Russell measures to evaluate progress and regress, Journal of Applied Mathematics Islamic Azad University of Lahijan, No. 15, 2008. (Scientific- Research)

Review of Tower of Hanoi and Present New Formula, Journal of Applied Mathematics Islamic Azad University of Lahijan, No. 14, 2007. (Scientific-Research)

Revenue efficiency interval based on data envelopment analysis, Journal of Applied Mathematics Islamic Azad University of Lahijan, No. 16, (2008). (Scientific-Research)

Data envelopment analysis with select convexity and integer-valued factors, Journal of Applied Mathematics and Computation, 188 (2007) 734-738. (ISI)

An improvement to the cost efficiency interval: A DEA-based approach , Journal of Applied Mathematics and Computation, 181 (2006) 775-781. (ISI)

Modeling undesirable factors in data envelopment analysis , Journal of Applied Mathematics and Computation, 180 (2006) 444-452. (ISI)

Prioritization method for frontier DMUs: A Slack-based measure , Journal of Applied Mathematics and Computation, 174 (2006) 409-406. (ISI)

Un-desirable factors in multi-component performance measurement, Journal of Applied Mathematics and Computation, 171 (2005) 721-729. (ISI)

Allocating fixed costs and target setting : A dea-based approach, Journal of Applied Mathematics and Computation, 171 (2005) 136-151. (ISI)

Ranking of decision making units in data envelopment analysis: A distance-based approach, Journal of Applied Mathematics and Computation, 171 (2005) 122-135. (ISI)

Computational Quartic -spline and Quintic -spline algorithms for solving second-order initial value problems, Journal of Applied Mathematics and Computation, 167 (2005) 237-251. (ISI)

DEA –like models for multi-component performance measurement, Journal of Applied Mathematics and Computation, 163 (2005) 735-743. (ISI)

Efficient surfaces and an efficiency index in DEA: a constant returns to scale, Journal of Applied Mathematics and Computation, 163 (2005) 683-691. (ISI)

Multi-Component Efficiency Measurement with Imprecise Data , Journal of Applied Mathematics and Computation, 162 (2005) 1265-1277. (ISI)

Prioritization method for frontier DMUs: A distance-based approach , Journal of Applied Mathematics ,5 (2004) 395-407.(Scientific Research)

Measuring the Multi-Component Efficiency with Shared Inputs and Outputs in DEA, Journal of Applied Mathematics and Computation, 155 (2004) 283-293.(ISI)

Multicomponent Performance, Progress and Regress Measurment and Shared Inputs and Outputs in DEA for Panel Data: An Application in Commerical Bank Branches, Journal of Applied Mathematics and Computation, 151 (2004) 1-16. (ISI)

Determining An Aquitable Allocation of New Input and Output Using Data Envelopment Analysis, Journal of Operations Research, vol. 46,No. 1, (2003), 66-73. (ISI)

Data Envelopment Analysis with Undesirable Factors, Intern. Math. Journal, No. 2, (2004), 141-147.

An Assurance Value for the Non-Archimedean Constant Epsilon in DEA Models,Intern. Math. Journal, No. 2, (2004), 149-156.

Determining Efficient Surfaces of PPS in DEA, Journal of Science Islamic Azad University, No 43 , (2002), 3430-3447 . (Scientific-Research)

Estimating Returns to Scale Using Efficient Surfaces In Data Envelopment Analysis, Far East J. Math. Sci. 2001.

A Procedure For The Extension Of DEA And MOLP In Order to Effectiveness Analysis, Far East J. Math. Sci. 2001.

Prioritization method for Efficient units : A Cross Evaluation-based approach , Journal of Applied Mathematics Islamic Azad University of Lahijan, No. 1, (2004), 59-67. (Scientific-Research)

The Role of Time in Multi-Component Efficiency Analysis: An Application , Journal of Applied Mathematics Islamic Azad University of Lahijan, No. 2, (2004), 48-57. (Scientific-Research)

Characterizing an Equitable Allocation of shared Costs, Journal of Applied Mathematics Islamic Azad University of Lahijan, No. 3, (2004), 36-45. (Scientific Research)

Modeling Undesirable Factors:A DEA-Based Approach , The First Regional Scientific-Research Conference On Commemoration Of The Guilan Mathematicians.

Allocation of Shared Costs:A DEA Approach , The First Regional Scientific-Research Conference On Commemoration Of The Guilan Mathematicians.

RUSSELL GRAPH MEASURE AND SUPER EFFICIENCY IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS, First International Conference of Iranian operations Research society, 2008

Multi-period efficiency analysis in data envelopment analysis, First International Conference of Iranian operations Research society, 2008

  مقالات فارسی

فرآیند تأثیر متقابل MOLP برای تعمیم DEA منظور تحلیل و سودمندی / ۳۰ امین کنفرانس ریاضی کشور / دانشگاه محقق اردبیلی ۱۰ الی ۱۳ مرداد ۱۳۷۸ / مجموعه مقالات کنفرانس

ارزیابی واحدهای تصمیم گیری نا کار آ از روی واحدهای کار آی را سی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی چند هدفی / ۳۰ امین کنفرانس ریاضی کشور / دانشگاه محقق اردبیلی ۱۰ الی ۱۳ مرداد ۱۳۷۸ / مجموعه مقالات کنفرانس

رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با استفاده از DEA. سی و سومین امین کنفرانس ریاضی کشور / دانشگاه فردوسی مشهد ۸ الی ۱۱ شهریور ۱۳۸۱ / مجموعه مقالات کنفرانس.

درون‌یابی منحنی‌ها با منحنی B-spline درجه دوم. سی و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور- دانشگاه شاهرود- 8 الی 11 شهریور 1382- مجموعه مقالات کنفرانس.

یک مدل شبه DEA برای اندازه‌گیری کارآئی تجمعی و کارآئی مؤلفه‌ای، اولین همایش منطقه‌ای علمی-پژوهشی بزرگداشت ریاضیدانان گیلان، دانشگاه آزاد لاهیجان، ۱۷-۱۶ دی‌ماه ۱۳۸۳، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش منطقه‌ای علمی- پژوهشی بزرگداشت ریاضیدانان گیلان.

درون‌یابی منحنی‌ها با منحنی B-spline درجه دوم، مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال دوم، شماره ۴، ۱۳۸۴

یک مدل شبه DEA برای اندازه‌گیری کارآئی تجمعی و کارآئی مؤلفه‌ای. مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال دوم، شماره ۷، زمستان ۱۳۸۴

پیشرفت و پسرفت واحدهای تصمیم‌گیرنده با استفاده از مرزهای لایه‌ای. مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۸۵

راهبرد محاسباتی اندازه‌ای کار آیی تکنیکی راسل. مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۸۵

مقایسه تکراری نیوتن، بریدن و شبه نیوتن برای حل دستگاه‌های معادلات غیرخطی. مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال سوم، شماره ۸، بهار ۱۳۸۵

تحلیل حساسیت و کاربردهای آن در تحلیل پوششی داده‌ها. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

رتبه‌بندی با استفاده از یک مجموعه مشترک وزن‌ها- اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

تحلیل حساسیت بر یک ناحیه پایدار در تحلیل پوششی داده‌ها. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاری ردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

مدل‌های DEA برای محاسبه کارایی زنجیره موجودی. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

تفکیک اندازه کار آیی تکنیکی در تحلیل پوششی داده‌ها. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاری ردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

طبقه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با استفاده از یک مجموعه مشترک وزن‌ها. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

اندازه کارایی فازی در تحلیل پوششی دادها. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

اندازه گراف راسل با استفاده از مس اله دوال لاگرانژ. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

پیشرفت و پسرفت واحدهای تصمیم‌گیرنده با استفاده از مرزهای لایه‌ای همراه با یک مثال کاربردی از داده‌های بانک صادرات. اولین کنفرانس ملی ریاضی و کاری ردهای آن- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان- ۱۳۸۶

تحلیل حساسیت و کاربرد آن در تحلیل پوششی داده‌ها. مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال چهارم، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۸۶

مروری بر برج هانوی و ارائه یک فرمول جدید. مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال چهارم، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۸۶

اندازه کار آیی مؤلفه‌ای به هم وابسته یک واحد تصمیم‌گیری. مجله علمی پژوهشی اصفهان، زیر چاپ.

ارزیابی کارایی DMU با خروجی‌های نامطلوب با استفاده آر PCA، دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۸

تعمیم مدل اساسی تحلیل پوششی داده‌ها،، دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات، دانشگاه مازندران، ۱۳۸۸

مروری بر تئوری علم کامپیوتر، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ۲۰۰۸

بررسی دلایل استفاده از دوره‌های همگانی آموزش الکترونیک، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ۲۰۰۸

رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری با استفاده از وزنه‌ای مشترک، اولین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس ۱۳۸۸

بهبود قدرت تمایز تکنیک DEA در ارزیابی برشی، اولین همایش منطقه‌ای ریاضی و دستاوردهای آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. ۱۳۸۷

ماکزیمم درآمد و سود بر ای داده‌های پویا در DEA، اولین همایش منطقه‌ای ریاضی و دستاوردهای آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. ۱۳۸۷

یک روش جدید مرتبه ۶ برای حل معادلات غیرخطی، چهلمین کنفرانس ریاضی کشور، دانشگاه صنعتی شریف.

آنالیز همگرایی روش‌های پیش‌شرط سازی برای L-H- ماتریس‌ها، مجله علمی پژوهشی ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، سال پنجم، شماره ۱۸، پاییز ۱۳۸۷.

اطلاعات تماس

  آدرس

گیلان / لاهیجان / دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

  تلفن

۴۲۲۲۹۰۸۰ ۱۳ ۹۸+

  ایمیل

sohrab@kordrostami.com

  ارسال پیغام


MESSAGE: Unknown: open(/home/kordrostami/var/tmp/sess_hv8b33agh6p742ti96b51kpp91, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122)
TYPE: Warning
FILE: Unknown
LINE: 0
DEBUG INFO:

Context cannot be shown - (Unknown) does not existMESSAGE: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/kordrostami/var/tmp)
TYPE: Warning
FILE: Unknown
LINE: 0
DEBUG INFO:

Context cannot be shown - (Unknown) does not exist